top of page

ALLE FOREDRAG NR. 1-25

1. NORSMINDE FJORD-OMRÅDET 

Omkring Norsminde Fjord og nordsiden af Horsens Fjord ligger et stor ladet bakket landskab med en 

perlerække af idylliske naturområder. Her har i fordums tid været stor, spændende og international handel, hvilket vi vil opleve gennem besøg i små fiskerlandsbyer, i stationsbyer og på herregårde. 

Foredraget dækker også fjordøerne, Alrø, Hjarnø og Vorsø. Hør de mange forjættende og utrolige finurlige små historier og anekdoter; bl.a. om dengang man måtte ansætte en tugthusfang som lærer for at få børnene undervist.

2. OMKRING HORSENS FJORD

I dette foredrag kommer vi hele vejen rund om Horsens Fjord. Vi skal bl.a. høre den spændende historie om Gyllingnæs, dens mystiske ejere og idéen om at placere landets første A-kraftværk netop her.Vi skal på Alrø, og høre om den kongelige forbindelse, og sagnet om vikingedronningen samt på Hjarnø og høre om kong Hjarne der flygtede hertil og gav øen navn. I Hjarnø kirke hænger ikke overraskende et kirkeskib, men her er skibet et elegant, skjoldklædt vikingeskib på togt.

På Vorsø, ”Skarvernes Ø” – skal vi høre om en sjov familiekrønike.

Vi skal ”ind” i kirker bl.a. Vær Kirke og ”ind” på herregårde bl.a. Boller Slot.

Anchor guden aaen
3. GUDENÅEN

Gudenåen er Danmarks længste å.

Vi kommer til at høre om hvor jægerfolket slog sig ned ved åen, om middelalderens munke der anlagde klostre og vandmøller.

 Få historien om Danmarks største vandkraftværk anlagt ved åen,og hvordan en hel by måtte sættes under vand.

Pramdragere var et berygtet folk, som kun kom i berøring med vand, når de var på arbejde. De holdt trafikken i gang og var med til at holde liv i et spirende fiskeri , håndværkersamfund, pottemagere og træskomænd der solgte tusindvis af træsko årligt.

Kunstnere var optaget af ”Det mørke Jylland”, som netop var egnen omkring Gudenåen, deres billeder og fortællinger appellerede til eliten i hovedstaden. Et maleri, udstillet i København, appellerede så meget til en ung mand, at han grundlagde den fabrik der sidenhen fremstillede det papir, som vore pengesedler blev trykt på.Det blev den industri som Silkeborg voksede op omkring.  Blicher skrev om Gudenå landskabet, og blev kendt for sine folkemøder på Himmelbjerget. (Den første bod med Himmelbjerg souvenir  åbnede i 1891).

4. HIMMERLAND

 Et forunderligt navn - et forunderligt sted! Her skal vi møde en egn der rummer eventyr. Virkelige eventyr. Ikke ”historier”, men historie!!

Om ”Himmersyssel” og om cimbrerne.

Vi skal også stifte bekendtskab med spændende personer som Tordenkalven, Bette Fanden, krybskytten Lars Kjær og Røverne fra Rold Skov

Vi vil bl.a."møde"  Kongen fra Trend, Johannes V. Jensen, frøken Cronemann og Mamsellen fra Visborggaard og høre om "Marens Patter"….

5. DJURSLAND – JYLLANDS NÆSE

Djursland har en speciel tiltrækning med blide bakker, vidunderlige vidder, lyngklædte landskaber, fuglefjelde, klinter, store skove, jættestuer, kirker og mange herregårde. Stilhed og storhed i al sin enkelhed!

Her er spændende og utrolige historier, tænk blot på Kalø Slotsruin, som i fordums tider havde en stor betydning for nogle af rigets mægtigste mænd, og hvor Kong Gustav Vasa sad fængslet. Vi vil komme rundt om en del, ikke det hele, for så omfattende er Djursland, at den alene vil kunne rumme flere timers foredrag. Molbohistorierne stammer fra dette område, og vi skal da lige…. altså, høre mere om dette.

 

Anker himmerland
6. VENDSYSSEL  

Norden for lands lov og ret

Ja, det er jo egentlig en selvstændig ø - som en kalot ovenover Jylland.Vi skal høre om hvor betegnelsen norden for lands lov og ret stammer fra, om de stolte vendelboer, om oprør og blodige borgerkrige.

Om vestkystens fiskere der slog sig ned på Gjøl, hvilket Hans Kirk beskrev så mesterligt. Om den barske Børglumbisp, som Thit Jensen udødeliggjorde – og Gustav Wied, som kunne skrive for sin egen hat! 

Den spændende historie om dronning Charlotte Amalie der købte sit eget kloster, som hun navngav Dronninglund Slot…samt meget meget mere....

7. SYDSLESVIG

”Det tabte land”

Vi kommer til at høre spændende historier lige fra Kobbermølle i øst til Frederiksstad, Tønning og den store Ejderdæmning i vest, samt om de frisiske øer, kogene og vadehavet. Vi skal rundt i Slesvig, besøge steder med dansk tilknytning, og her er meget at høre. Ikke historie med mange årstal, for jeg har prioriteret ”den gode historie” og ”den lille historie i den store historie” – herunder om danske børnehaver, danske skoler, dansk plejehjem og danske kirker. Kom med på en oplevelsestur!

8.  JYLLANDS VESTKYST

Vestkysten byder på et væld af storslået natur, drama og det barske liv !

Foredraget starter i havnebyen, Tønder ved Skibbroen og marsklandet. Rømø, Mandø, Fanø og Langli i Ho bugt bliver besøgt.

Der vil blive fortalt om alt fra kyskhedsbælter af jern til lovprisende gravsten med finurlige tekster.

 Vi ser på sluser, livsvigtige fyr, kirker og kirkegårde med gruopvækkende minder fra mange strandinger.

Videre over Aggertangen og op gennem Nationalpark Thy til små fiskesamfund, tyske betonbunkers og Løkkens herligheder.

Vi vil se på sandflugt og havets bid i kystlandskabet – og når frem til Skagens Odde, hvor vi slutter med at høre om guldalderens store kunstnerkoloni.

9. ØERNE I KATTEGAT

Glæd dig til at høre om Hirsholmene og dens stenhuggere- Læsø der er kendt for saltsyderierne og tangtagene- Anholt der er landets mest ensomt beliggende øsamfund- Samsø som Kong Christian 5. forærede til sin elskerinde.  

Den bilfrie ø, Tunø - Endelave der er kendt for sine vilde kaniner og løven der levede vildt- Alrø med Alrune- og Hjelm med sine 3 borge.

De små historier i den store historie.

Et mix af fortællinger fra livet på de forskellige øer.

10. MARIAGER FJORD

Som et bredt blåt bånd bugter fjorden sig 36 km dybt ind i Himmerlands bakkede landskab og omtales " Danmarks smukkeste fjord".

Når du har set mine dejlige billeder, hørt de gode historie om fjorden, dens folk og om naturen – vil du helt sikkert sige: Ja, det var store ord, men ikke overdrevet! Vi følger fjorden fra Als, forbi Hadsund og de smukke Bramslev Bakker på nordsiden, ind til vikingebyen Hobro og Fyrkat i bunden. På sydsiden kommer vi forbi fjordens industrieventyr, Dansk Salt og ”cementfabrikken Dania” med dens maleriske arbejderby der minder om Kong Chr. 4's Nyboder.

Videre forbi Mariager med klostret og til det land som ”Elefanten”, - nåh nej, Flemming Juncker har indvundet til Overgaard Gods. ”Elefanten” var det navn som Juncher gik under – da han havde en "hovedrolle" i modstandsgruppen – sammen med familien Fiil fra Hvidsten Gruppe.

 

11.  H. C. ANDERSENS STORE            JYLLANDSREJSE

H.C. Andersen var en flittig dagbogs skriver. Derfor er det muligt at følge ham fra sted til sted, fra dag til dag, år for år.

Han var i Jylland flere gange, men da pesten ramte København i 1859 flygtede han nærmest til Jylland.

Gennem hans dagsbogsnotater har jeg ”rekonstrueret” og gennemfotograferet de steder han besøgte. Fra den 20. juni til 10. september 1859.

Der bliver fortalt historier og om hans oplevelser fra nogle af de familier og steder han besøgte. Hør hvorfor han brokkede sig over den lange ventetid på maden i Brøndums Gæstgiveri i Skagen?

Det var på den rejse han skrev: Jylland mellem tvende have 

12. LANDSBYKIRKER

På en rundtur i Jyllands landsbykirker har jeg fundet særartede, underlige- og forunderlige ting og effekter, som fortæller om danskernes kristendom. Der er små anekdoter, som dukker frem, når man ridser i kirkens overflade. F.eks. om maleren, der gengav et portræt af sin elskede på orglet, som mulat, for at hun aldrig skulle glemmes- eller telefondirektøren, som kom på alterbilledet.

Menighedsrådet der købte et billede af Emil Nolde for seks kroner, som senere blev stjålet fra kirken, nu vurderet til millioner af kroner.

Også ganske særlige bygningsarkitekturer, - eller mangel på samme, vil blive draget frem, bl.a. om enkemanden der fik bygget en te pavillon på sin hustrus grav.

Vi kommer også omkring spændende og meget fortællende kalkmalerier, som gengiver erotiske scener, djævle og mystiske hændelser. ”Offerkarene” -  som vi i dag kalder døbefonte har også sine historier. 

13. BLICHER

Præsten & Digterens liv og levned.

Vi vil følge den unge Steen, hvis mor var psykisk syg og ikke kunne passe ham. Høre om hans opvækst, hvor han blev tvunget til at gå med paryk og i fine klæ´r hos den adelige familie, som havde taget ham til sig.

Om hans mange kærlighedsaffærer, der gjorde så ondt….. men satte ham i stand til at skrive så vedkommende. Vi følger ham når han læser, studerer og er soldaten der falder i søvn under Københavns bombardement. Da han er syg og døden kalder, men med ukuelig livsappetit overvinder lægernes dødsdom. Han gifter sig med sin onkels 16 årige skønne enke og bliver far til 15 børn. Hans skilsmisse.

Blicher var altid i pengemangel og vi skal løfte sløret for HVORFOR?

Vi følger Blicher gennem livet - og lidt, Ernestine, - som var den smukke brud!

14.  FORFATTEREN BLICHER’s VERDEN

I dette foredrag er fokus  på hvor Blicher hentede sin inspiration til alle de enestående historier. For historierne var IKKE bare historier- det var episoder fra hans liv. Oplevelser, viderebragte hændelser og historiske kendsgerninger, som vi kan kontrollere, danner basis i hans digtning.

Steder, som jeg har opsøgt og fotograferet, får os til at stå – næsten - midt i hans store litterære samling.

Kom med ind i forfatteren Blichers forunderlige verden!

15.  JYLLANDS HERREGÅRDE

Magtens huse, storslåede bygningsværker med spir, tårne og karnapper er oftest opført af godsejere, grever og baroner; de har alle dage forundret og fascineret.

Der findes ca. 700 herregårde i Danmark, som på hver sin måde gengiver fordums tiders pragt og storhed – om end nogle nu i forfald!

I foredraget besøges et halvt hundrede jyske herregårde, og vi vil høre om hvordan man klarer sig nu om stunder, - uden havemand, chauffør og en stab af tjenestefolk.

Mange steder har den adelige ejer måtte sælge. En hestehandler købte Store Grundet Gods, tre kreaturhandlere fra Vestjylland købte Lerkenfeldt Gods, mens en 13 års knægt fra det indre Nørrebro i København meget overraskende arvede sit gods fra ukendt side.

Ja, der er et væld af både spændende, overraskende og rørende herregårds fortællinger.

Kom og hør om de jyske herregårde, som det ser ud i det 21.århundrede

16. ØSTJYLLANDS HERREGÅRDE

Fra Mariager Fjord til Vejle Fjord,ligger et slot og et væld af herregårde.

Vi skal se billeder af en god snes herregårde, høre om nuværende og tidligere ejere. Jeg vil fortælle oplysende historier, om pudsige påfund, om egenrådige godsejere, - storhed og fald.

Udover ”rigtige” herregårde fortælles desuden om de store plantageejendomme med herregårdslignende hovedbygninger ,som er opført i Søhøjlandet.

Foredraget er til dels opbygget over personlige interviews med nuværende ejere.

Anchor A riis
17. RANDERS FJORD

Et lille foredrag, som tillæg til Gudenåen – eller til    Djursland. Varighed 10 min

Randers Fjord er Gudenåens udløb i Kattegat.  Her ligger færgestedet, som tilhørte den danske konge, indtil han pantsatte det til en velhavende familie i Hamburg. Her ligger herregårde, et jomfrukloster og gamle skanser med volde, grave og træpalisader, som gemmer på gode og finurlige historier. Kom med på en lille, men meget anderledes flod rejse; Randers fjord har landets eneste flodhavn.

18. Jacob A. Riis

Fortællingen om den unge mand fra Ribe, der i 1880’erne beskrev den usle fattigdom i New York, og blev en social pioner og nær ven af præsident Theodore Roosevelt. Hør om hans fantastiske livsforløb fra fattig og ulykkelig forelsket tømrersvend til en betydningsfuld toneangivende avisejer i New York. 

Jeg har læst 76 private breve (u-publiceret), som han sendte hjem til sin familie i Danmark. Igennem brevene har jeg fået et usædvanlig indblik i hans liv.

I 7 år hutlede han sig gennem tilværelsen i New York’s fattigkvarterer, indtil han blev ansat som politirapporter. Han skrev om det han kendte selv - sult og fattigdom.

Med sit kamera sørgede han for, at millioner af sultne og ekstrem fattige indvandrere ikke blev glemt, men blev” trukket frem” i lyset. Han blev verdens første pressefotograf. Han har udtalt ”ordene betød ikke noget før billederne kom” Hør om hvordan han optog sine fantastiske billeder, på måder ,som ingen andre hidtil havde gjort, om hvordan han brugte sin succes til at ændre forholdene for de dårligst stillede.....og om hvordan det gik med kærligheden!

Han er kaldt for den mest indflydelsesrige dansker i den amerikanske historie.

19. DET GAMLE JYLLAND

To fremsynede mænd gjorde en fantastisk indsats for at redde ”Det gamle Jylland”! Hans Peter Hjerl Hansen og Peter Holm, kæmpede for – og grundlagde h.h.v. Hjerl Hede og Den Gamle By i Århus. Vi skal ”bag om facaden” og høre om hvordan de bar sig ad med at redde truede og faldefærdige bygninger i allersidste øjeblik. F.eks. ønskede Århus Historiske Museum at Borgmestergården skulle brændes af. Man havde ikke nogen veneration for gamle huse i starten af 1900. Museerne er begge en tidslomme for h.h.v. købstaden og en gammel jysk landsby. Vi følger museernes tilblivelse, men fortsætter og får en status på dagens virke, og den er ikke kedelig!!!

20. JYLLANDSBILLEDER

”Jyllandsbilleder” er foredrag bygget op omkring et udpluk af fængslende natur- og kulturminder. Eller om enestående jyske personligheder!

For det handler om små historier fra alle kroge af Jylland, sammensat så der fortælles en ”go’ historie”

Velkommen til min billedverden!

21. FORFATTERNE OG DERES                   STEDER I JYLLAND

Vi opsøger jyske forfattere; deres fødested, hvor de har levet livet og steder som har haft stor indflydelse på deres digtning.  Ikke kun Aakjær's "Jenle", Kaj Munk' præstegård, Skjoldborg's Limfjord, Johannes V. Jensen's Farsø og hvem vi nu ellers kommer til at tænke på, når der er tale om Jyllands digtere,men også Carit Etlar, Hans Kirk, Leif Panduro og Ole Lund Kirkegaard kommer vi forbi - samt andre- store som små! 

22. LIMFJORDEN

Som en mægtig slange snor den sig og skærer toppen af Jylland, - det gør Limfjorden! 

Limfjorden er min hjemegn og derfor noget ganske særligt for mig at fortælle om! Jeg har været i alle hjørner af det kæmpemæssige indre nordjyske hav, der med sine ca. 1.000 km kystlinje er landets største fjordområde. Foredraget er et skatkammer med sagn, myter og gode historier om så meget, som de færreste kender. Vi kommer til Hals, med de gamle skanser i øst til Cheminova i vest. Vi skal indimellem besøge "en verden for sig",og bl.a. høre om John Lennon's tilknytning til Thy! Vi besøger Nodeuropas største fugereservat, Danmarks størst oldtids gravplads, Danmarks Nationale Vindmøllecenter, Nordens største kirkebyggeri, Vitskøl Kloster, Nordens største landsbykirke - og landets mindste kirke - vi skal rundt på Fur, Venø, Mors og den danske fangeø Livø. - og en hel, hel masse andet....

FSDFSDDSSDDSSDSSSS.JPG
23. KONGEÅEN OG DEN GAMLE              GRÆNSE

Allerede navnet  K O N G E Å E N sætter fantasien i gang! Det må være en særlig å med dette navn! Navnet havde gjort et uudsletteligt indtryk på den prøjsiske konge, da grænsen skulle trækkes efter 1864.

Vi følger åen fra dens delta, til de mange udspring og tværs over Jylland til udløbet i Vadehavet. Historie på historie bliver ridset op! Om tyske og om danske grænsevagter, deres liv  - smuglerhistorier, sortbørshandel, vadesteder – og om Skibelund Krat. Samt om pigen fra Kamstrup der hjalp omkring 400      flygtninge af mange nationaliteter over grænsen

– og om meget, meget mere  … Vi følger også grænsen fra Hejlsminde, Kolding Aa, omkring ”De Otte Sogne” – samt naturligvis – området øst for Ribe til grænsesten nummer 1. Den der står ved Kong Christian X’s Dige nord for Hvidding Kirke.

Velkommen til et foredrag, som bygger på utallige besøg i lokalhistoriske arkiver, hos dejlige personligheder i deres private hjem og alt sammen understøttet af egne fotooptagelser

SØNDERJYLLAND

Jeg har oplevet Sønderjylland fra min tid i Geestrup Skole og senere fra et ophold på Rønshoved Højskole. Det har givet mig interessen for denne dejlige landsdel.

 

Gennem mere end 50 år har jeg ”udforsket, studeret” og fotograferet landsdelen. Dens natur, dens historie og dens særpræg.

 

Jeg har valgt at benytte den geografiske opdeling af Sønderjylland, hvorved opstår 2 foredrag:

24. Den østlige del 

Den østlige del var ligesom det øvrige Jylland dækket af is. Det har givet et kuperet landskab som er præget af fjorde og småøer, samt naturligvis Als & Kegnæs

 

Vi besøger de gamle købstæder, slotsbyer og landsbyer med deres helt egen charme. Og vi skal se billeder fra – og høre om både Haderslev, Gråsten, Nordborg, Sønderborg og Augustenborg som er vokset op omkring en borg eller et slot. Vi kommer også ind på mindretallets betydning for egnen.

 

Foredraget omhandler også Brødremenighedens Christiansfeld med Danmarks eneste kønsopdelte kirkegård. Christiansfeld kom på UNESCOS Verdensarv liste i 2015

 

25. Vestsønderjylland

Vestsønderjylland er fladt og er præget af Vadehavet, hvor tidevandet, marsk og stormfloder er en udfordring som menneskene i gennem tiden har måttet forholde sig til. Her ligger øerne Manø, Rømø og Jordsand, hver med sin egen natur og særlige historie, og inde i landet besøger vi den gamle købstad Tønder, slotsbyen Møgeltønder, den gamle domkirke by Ribe – engang en kongelig enklave i hertugdømmet Slesvig – og stationsbyerne Skærbæk og Bredebro samt gamle landsbysamfund som Brøns og Ballum.

 

PS: Foredraget kan først bestilles til 2023

ADSFGADFGFDS.JPG
Sønderjylland, vest.jpg
bottom of page